RUS cover

(Учебник) Медиаобразование (3/4 классы) / Новое издание

Новое издание учебника по Медиаобразованию (3/4 классы), в которое также вошли Руководство для учителя и Куррикулум курса по выбору, было подготовлено Центром независимой журналистики (ЦНЖ), чтобы не отставать от тенденций в этой стремительно меняющейся сфере. Авторами учебника являются эксперты в области образования д-р филологии Лоретта Хандрабура и Наталия Грыу, которые в процессе работы учли рекомендации […]

ROM cover

(Manual) Educație pentru media (clasele a III-a/a IV-a) / Versiune actualizată

Manualul Educație pentru media (clasele a III-a / a IV-a), care include Ghidul cadrului didactic și Curriculumul, a fost actualizat de Centrul pentru Jurnalism Independent pentru a fi în pas cu noile tendințe în domeniu. Autoarele manualului sunt expertele în educație dr. în filologie Loretta Handrabura și Natalia Grîu, care în procesul de actualizare au […]