IMG_20230118_112505_987

Мы хотим воспитать ответственные поколения, молодежь с критическим мышлением и умением правильно выбирать потребляемую информацию

Я преподаю в лицее классического типа, в котором есть только лицейский цикл и, соответственно, учащиеся в возрасте 14-19 лет. Примерно половина из них из близлежащих регионов города Бэлць, а контингент нашего учебного заведения разнообразен, и наши учащиеся приходят с разным уровнем знаний и умений. Мои коллеги, педагогический коллектив, осознают, что нам предстоит много поработать за […]

IMG_20230118_112505_987

Vrem să educăm generații responsabile, tineri care gândesc critic și aleg corect informația pe care o consumă

Predau într-un liceu de tip clasic, care are doar ciclu liceal și, respectiv, elevi cu vârsta de 14-19 ani. Cam jumătate dintre ei provin din regiuni alăturate orașului Bălți, iar comunitatea instituției noastre de învățământ este una diversă și elevii noștri vin cu nivel diferit de cunoștințe și abilități. Colegii mei, colectivul didactic, sunt conștienți […]