Green and White Illustrated Accountant and Bookkeeper Marketing Presentation(1)

Как защититься от фишинга – кибератаки, крадущей наши данные?

В начале 2018 года один коммерческий банк из Молдовы сообщил о новой форме фишинга с использованием изображения Почты Молдовы. Через социальные сети и различные сайты, пользователям предлагалось принять участие в опросе, в котором респондентам сообщалось о выигрыше мобильных телефонов. Это классический пример фишинга, которому, к сожалению, подвержен любой пользователь Интернета. Далее мы рассмотрим основные формы […]

Green and White Illustrated Accountant and Bookkeeper Marketing Presentation

Cum ne protejăm de phishing, un atac cibernetic care ne fură datele?

O bancă comercială din Republica Moldova semnala la începutul anului 2018 o formă de phishing prin care infractorii foloseau imaginea Poştei Moldovei. Prin intermediul reţelelor de socializare şi a site-urilor pe care navighează, utilizatorii erau îndemnaţi să acceseze invitaţia de a participa la un pretins sondaj, la care respondenţii sunt anunţaţi că au devenit câştigătorii […]

Rolul şi funcţiile mass-mediei

Какую роль играет пресса в информировании общественности?

Традиционная пресса и новые медиа – часть нашей повседневной жизни. Сейчас, более чем когда-либо, мы получаем огромное количество информации. По данным портала Statista.com, люди тратят в среднем 463 минуты в день на потребление информации. Например, американские потребители, как правило, проводят больше времени, чем большинство, потому что средства массовой информации являются важной частью их повседневной жизни. […]

Rolul şi funcţiile mass-mediei(1)

Ce roluri îndeplineşte presa atunci când informează publicul?

Presa tradiţională şi noile media fac parte din viaţa noastră cotidiană. Acum, mai mult ca niciodată, suntem expuşi la un volum enorm de informaţii. Potrivit portalului Statista.com, oamenii petrec în medie 463 de minute pe zi consumând informaţii. De exemplu, consumatorii americani tind să petreacă mai mult timp decât majoritatea, deoarece mass-media reprezintă o parte […]