ed 1

Три года преподавания медиаобразования в школе: «Мне удалось сформировать у учащихся мотивацию к этому предмету»

Я всегда была настоящим потребителем медиапродукции и постоянно мотивировала учеников и учениц к тому, что бы они старались правильно получать информацию. Узнав о курсе «Медиаобразование», я поспешила записаться на подготовку. Ведь именно мы, педагоги, должны информировать, предлагать, повышать уровень компетенции и учить учащихся критическим мыслить. Мы изучали целесообразные и подходящие формы в контексте мотивирующего, интерактивного […]

ed 1

Trei ani de predare a Educației pentru media în școală: „Am reușit să formez în elevi motivația pentru această disciplină”

Mereu am fost o consumatoare veritabilă de media și am motivat continuu elevii și elevele să persevereze în informarea corectă. Când am aflat de cursul de Educație pentru media, m-am grăbit să mă înscriu la formări. Or, noi, cadrele didactice, suntem acei care trebuie să informăm, să propunem, să sporim nivelul de competențe și să-i […]

EM1

«Медиаобразование» способствует лучшему пониманию роли СМИ, развивает навыки анализа и критического мышления

Мы живем в обществе, пронизанном технологиями и средствами массовой информации, которое отличается обилием информации, быстрыми изменениями технологий. В среде, где господствуют СМИ, функция школы состоит не только в передаче информации, но и в ее обработке, отборе, систематизации. Учащиеся недостаточно подготовлены к обращению с информацией, а чрезмерное потребление влияет на эмоциональное здоровье. Новые факультативные дисциплины – […]

EM1

Educația pentru media contribuie la o mai bună înțelegere a rolului mass-media, dezvoltă abilități de analiză și gândire critică

Trăim într-o societate infuzată de tehnologii și mass-media, marcată de o abundență de informații, schimbări rapide în tehnologie. Într-un mediu dominat de media, școala are funcția nu numai de transmitere a informației, dar și de prelucrare, de selecție, de sistematizare a acesteia. Elevii nu sunt suficient de pregătiți pentru a gestiona informațiile, iar consumul excesiv […]