Instagram_Loretta Handrabura_2

Медиаобразование во время … онлайн. Какие приложения можно использовать, чтобы делать уроки интересными и интерактивными (Часть I)

Пандемия заставила нас жить в новых реалиях, онлайн. Удерживать интерес учащихся к учебе в эпоху цифровых технологий довольно сложно, а делать это умело во время пандемии – настоящий вызов. Ниже мы предлагаем некоторые методические решения для поддержания интереса учащихся к процессу обучения во время уроков по медиаобразованию, даже во время … онлайн. В прошлом году […]

Instagram_5 motive_2

5 причин выбрать предмет Медиаобразования в школе

Уже четыре года школьники из Республики Молдова изучают предмет Медиаобразование. Ученики начальных классов первыми усвоили элементарные представления о прессе, а следом за ними и учащиеся гимназий и лицеев. Основная цель этой дисциплины – развить критическое мышление у детей и подростков. Ведь уже в недалеком будущем им предстоит начать взрослую жизнь. Представляем вам пять аргументов в […]

Site_Loretta Handrabura

Educația pentru media pe timp de… online. Ce aplicații putem folosi pentru a face lecțiile interesante și interactive (Partea I)

Pandemia ne-a determinat să trăim într-o nouă realitate, cea online. Să menții interesul elevilor pentru educație în era digitalizării este destul de dificil, dar să faci acest lucru cu iscusință într-o perioadă afectată de pandemie reprezintă o adevărată provocare. În continuare, vă oferim câteva sugestii metodologice pentru a menține interesul elevilor față de procesul de […]

5 motive_2

5 motive să alegi disciplina Educație pentru media în școală

Deja de patru ani elevii din Republica Moldova învață Educația pentru media în școlile din țară. Primii care au însușit noțiuni elementare despre presă au fost elevii treptei primare, urmați de cei de la treapta gimnazială și liceală. Scopul principal al acestei discipline este să dezvolte spiritul critic al copiilor și adolescenților de astăzi – […]