Copy of Instagram_Loretta Handrabura_2 (7)

Cristina Cernei: In the 21st Century, Pupils Are Informed Differently, and Media Education Helps Us, Teachers, Be There Where It Is DIFFERENT

In our hasty century, when information overwhelms us from everywhere, it is crucial to be able to discern messages coming from the media space. Without critical thinking and profound fact analysis, we have little chance of raising a young generation with a pronounced sense of responsibility. Media Education is the school subject that helps us […]

Copy of Instagram_Loretta Handrabura_2

Cristina Cernei: În secolul XXI, elevii se informează altfel, iar Educația pentru media ne ajută pe noi, profesorii, să fim acolo unde e ALTFEL

Într-un secol grăbit, în care informația ne copleșește din toate părțile, este imperios să putem discerne mesajele care vin din spațiul mediatic. Fără gândire critică și fără o analiză minuțioasă a faptelor nu prea avem șanse să creștem o generație de tineri cu un simț pronunțat al responabilității. Educația pentru media este disciplina care ne […]