EM1

«Медиаобразование» способствует лучшему пониманию роли СМИ, развивает навыки анализа и критического мышления

Мы живем в обществе, пронизанном технологиями и средствами массовой информации, которое отличается обилием информации, быстрыми изменениями технологий. В среде, где господствуют СМИ, функция школы состоит не только в передаче информации, но и в ее обработке, отборе, систематизации. Учащиеся недостаточно подготовлены к обращению с информацией, а чрезмерное потребление влияет на эмоциональное здоровье. Новые факультативные дисциплины – […]

EM1

Educația pentru media contribuie la o mai bună înțelegere a rolului mass-media, dezvoltă abilități de analiză și gândire critică

Trăim într-o societate infuzată de tehnologii și mass-media, marcată de o abundență de informații, schimbări rapide în tehnologie. Într-un mediu dominat de media, școala are funcția nu numai de transmitere a informației, dar și de prelucrare, de selecție, de sistematizare a acesteia. Elevii nu sunt suficient de pregătiți pentru a gestiona informațiile, iar consumul excesiv […]